Tidsbokning: Boka online»  | 0340 – 139 16 |  info@mintandlakare.se

Fungerande bett

Bettrehabilitering syftar på att återskapa ett fullt ut fungerande bett både estetiskt och funktionellt. Detta kan ske både med hjälp av egna tänder och tandimplantat.

Bettrehabilitering är ett vitt begrepp som innefattar flera viktiga kunskapsområden inom odontologin (läran om tänderna).

Huvudområdena är:

 • Bettfysiologi – läran om bettfunktion, käklederna och tuggmuskulaturen
 • Protetik – läran om ersättning av förlorade tänder
 • Implantologi – läran om tandimplantat
 • Ortodonti (Tandreglering) – läran om att flytta tänder rätt

En förlorad tand kan ge upphov till ytterligare besvär
Förlorade tänder är den vanligaste orsaken till att hela bettet behöver rehabiliteras. Att ta bort en tand kan tyckas som en enkel åtgärd för att lösa en akut tandvärk men vad de flesta inte tänker på, är att det kan få negativa konsekvenser för granntänder och tänderna i motsatta käken. En tand har inte en absolut fast position i käken utan påverkas hela tiden av omgivande krafter. Förloras en tand är det vanligt att granntanden flyttar sig och får en ogynnsam lutning, som senare kan leda till att käkleden och tuggmuskulaturen överbelastas. Det är många som ständigt går med spänningshuvudvärk eller värk i nacke och rygg där det egentliga felet sitter i bettet.

Tecken och symtom på tandgnissling / pressning
Om gnisslingen sker under natten kan man ofta vara omedveten om problemet. Vi inom tandvården kan lätt se och analysera problemet genom en noggrann undersökning. Nedan tecken/symtom.

 • Sliten tandemalj
 • ”Känsliga” isande tänder
 • Käkledssmärta och/eller spända käkmuskler
 • Öronsmärta/öronsus
 • Huvudvärk
 • Ansiktssmärta
 • Smärtande slemhinnor på insidan av kinderna

Behandling av tandgnissling
Behandlingen varierar väldigt mycket beroende på den individuella diagnosen. Tandläkaren utför en detaljerad undersökning för att fastställa orsaken till problemet och lägger sedan upp en individuell behandlingsplan.

Bettskena
En bettskena kan vara den enklaste formen för behandling. Bettskenan används mestadels nattetid och förhindrar tandgnisslingen och skyddar tänderna mot slitage.

Tandreglering
Ibland kan tandreglering, dvs förflyttning av tänder så att de harmoniskt passar ihop vara den riktiga lösningen. Vi arbetar sedan många år med tandregleringsspecialist.

Balansering av bettet / bettslipning
Detta innebär att tandläkaren gör mindre korrigeringar på dina tänder så att de passar ihop perfekt, och då tar man bort tryck och spänningar på tänderna med symtom.

Bettrehabilitering – återskapande av ett välfungerande bett
Som de flesta ”tandproblem” är det bäst att sätta in behandlingen i ett tidigt stadium. Obehandlad tandgnissling kan ibland leda till tandförluster, tandlossning och olika typer av käkledsproblem.