Tidsbokning: Boka online»  | 0340 – 139 16 |  info@mintandlakare.se

Tandvårdsförsäkring

Till och med det året du fyller 23 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och är avdragen på din räkning. Stödet innebär i korthet att alla som fyllt 23 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök.

Olika bidrag för olika åldrar- ATB- allmänna tandvårdsbidraget

  • Är du 23- 29 år blir bidraget 600 kr per år – 1200 kr under två år.
  • Är du 30-64 år blir bidraget 300 kr per år – 600 kr under två år.
  • Är du 65 år och äldre blir bidraget 600 kr per år – 1200 kr under två år.

Högkostandsskyddet är en hjälp för dig från försäkringskassan. Under 1 års tid räknas allt som görs hos oss, det vill säga alla behandlingar som du betalar för. När du kommit upp i en summa på 3001 kr ersätter försäkringskassan med 50% av ett fastställt referenspris, kostnader över 15 000 kr ersätts med 85% av referenspris.

Kostnader upp till 3 000 kr får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget).

Ersättningen utgår från en referensprislista
Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referensprislistan är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset.

Grunden för att behandlingen skall ersättas är att det finns ett objektivt behov enligt Försäkringskassans regelverk. Om man har vissa specifika sjukdomar (till exempel Parkinsons sjukdom) eller har stora behov av omvårdnad (till exempel boende på vårdhem) kan man få extra stöd eller behandling till sjukvårdtaxa efter prövning.