Tidsbokning: Boka online»  | 0340 – 139 16 |  info@mintandlakare.se

Remisspatienter

På kliniken arbetar vi med remissverksamhet. Hit skickar ett flertal kliniker från Varberg och Falkenberg sina patienter med för att få hjälp med olika operationer, implantat samt tandreglering.

Vi träffar patienterna först för en undersökning med eventuellt röntgentagning samt informerar om vad som kommer att ske vid nästa besök.

På kliniken arbetar Jacob Malmström, Johan Malmström och Charlotte Cromvik Malmström med remisshantering