Tidsbokning: Boka online»  | 0340 – 139 16 |  info@mintandlakare.se

Allmän tandvård – undersökning

När du kommer till oss för en undersökning går vi igenom din munhälsa. Vi ställer några frågor om din allmänhälsa, vilka tidigare tandvårdserfarenheter du har och frågar dig om dina önskemål och behov.

Undersökning
Vid en undersökning tittar vi efter kariesangrepp, hur fästet för dina tänder är, hur slitet ditt bett är och hur dina slemhinnor i munnen är. Ibland behöver vi ta några digitala röntgenbilder och ibland även kliniska foton med digitalkamera.

Lite olika alternativ 
Du får information om din muns hälsotillstånd och om det finns behov av behandlingar. Om du har stora behov kan vi behöva sätta upp en ny tid för genomgång av olika behandlingsalternativ. Du får naturligtvis kostnadsberäkning för skissad behandling.

ATB
Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) dras av med 300-600kr beroende på vilken ålder du är i (Läs mer om tandvårdsförsäkring).