Tidsbokning: Boka online»  | 0340 – 139 16 |  info@mintandlakare.se

Titthålskirurgi

Vad är titthålskirurgi?

På kliniken erbjuder vi titthålskirurgi. Detta är en modern teknik som möjliggör en mer exakt och precis kirurgi vilket innebär säkrare och betydligt mindre besvärliga ingrepp för patienten.

Hur går det till?

Genom att ta en 3D röntgen innan operationen av käken där implantatet / implantaten kommer sitta, så kan vi säkerställa att implantatet sätts in där det finns mest och bäst käkben.
Därefter beställer vi guideskenor som hjälper oss vid operation, så att placeringen blir optimal. Implantatet hamnar mer exakt och ingreppet går smidigare och snabbare.

Vad är fördelarna med titthålskirurgi?

Titthålskirurgi är för dig som inte riktigt känner sig bekväm vid operationer, ingreppet går smidigt och snabbt. Eftersom ingreppet går att planera i förväg blir resultatet dessutom säkrare, mer förutsägbart och estetiskt.